Om oss

Om oss

Marad Norway har et patentert design på den lukkede oppdrettsmerden Torus Seafarm. 

Designet vårt legger til rette for en fortsatt vekst i oppdrettsnæringen ved å ta vare på de naturgitte fordelene den norske kysten har, kombinert med det fremste vi har av teknologi for kontrollert oppdrett av matfisk. Det gir en stabil og energieffektiv produksjon, uten fare for rømming eller lakselus.

Merden er designet i stål og dimensjonert for å bygges ved norske verft. På eiersiden står er en bred gruppe industriaktører fra Nordvestlandet, sammen med gründerne i arbeidet med få til en reell endring i en av Norges viktigste næringer. Norsk industri har noen av de fremste stålbyggerne i verden, det er en kulturarv vi er stolte av og som vi ønsker å bygge videre på.

Et lukket anlegg med god gjennomstrømning av friskt vann fra dypet, kombinert med filtrering av slam og avfall sikrer gode vilkår for fisken og lavt avtrykk i naturen. Vårt design gir muligheten til å hente vann fra ønsket dyp og er fleksibelt i forhold til filtreringsløsninger før vannet slippes ut igjen. Bra for fisken og bra for miljøet.

Merden kan operere helt individuelt, eller satt i system med flere andre. System for vannbehandling, energiproduksjon, fôring og fasiliteter til de ansatte finnes i tette rom om bord. Dette sikrer gode arbeidsvilkår for røkterne. 

Nå er vi på utkikk etter samarbeidspartnere og kunder for å realisere en reell endring i havbruksnæringen. Ønsker nærmere prat? Ikke nøl med å ta kontakt! 

Nyheter

Patent godkjent i USA!

Det patenterte designet på Torus Seafarms med bunntank og sentersøyle er nå godkjent både i Norge og USA. Dette viser at designet og patentet vårt er sterkt og gir oss …

Avisreportasje: Nett.no

Nettavisen Nett.no har laget en avisreportasje om oss. Les mer her: https://www.nett.no/Nettno/Overskriftene/Vil-byggje-lukka-oppdrettsanlegg-ved-norske-skipsverft (Betaling)