Om oss

Om oss

Marad Norway har søkt patent på bestemte element i vår Torus Seafarms merde!

Torus Seafarms skal være et viktig bidrag til at næringen kan øke produktiviteten og sikre at arbeidsplasser innen oppdrett kan opprettholdes!

Torus Seafarms kan skaleres og bygges i størrelse etter kundens behov! Byggeverftets kapasitet vil være begrensingen på merdens størrelse!

Merden skal bygges i stål og forhåpentligvis bygges på Norsk Skipsverft!

For å kunne dokumentere prosjektets godhet og gjennomføre utviklingsperiode med alt fra detail engineeering, frem til oppdrett av Superior laks, har Marad Norway levert søknad til Fiskeridirektoratet på utviklingskonsesjoner for oppdrett av matfisk!

Et av hovedmålene for Marad Norway, er at erfaringer underveis i prosjektet og nyheter innen lukket teknologi, skal komme hele oppdrettsnæringen til gode. Derfor vil vi via våre hjemmesider gi næringen løpende kunnskap om utviklingen i prosjektet!

Nyheter

Avisreportasje: Nett.no

Nettavisen Nett.no har laget en avisreportasje om oss. Les mer her: https://www.nett.no/Nettno/Overskriftene/Vil-byggje-lukka-oppdrettsanlegg-ved-norske-skipsverft (Betaling)